EVOLUTION HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jul. 2009
 • CVR 32296386

Virksomheden EVOLUTION HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 31. juli 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -2.002 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.986 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

-65%

Egenkapital

380’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

-55%

Årets resultat

20227.986 DKK
202122.752 DKK
202039.071 DKK
201969.025 DKK
201814.983 DKK
201770.921 DKK
201632.955 DKK
201520.930 DKK
2014-91.325 DKK
2013-2.168 DKK
2012122.979 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

498’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-150%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -40’
  -
  -45’
  -
  -1’
  -
  -1’
  8’
  -
  8’
  -
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  485’
  -
  -
  485’
  486’
  -
  -
  -
  -
  6’
  12’
  498’
  125’
  -68’
  -
  -
  380’
  -
  380’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  -
  -
  -
  5’
  -
  118’
  498’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EVOLUTION HOLDING ApS 31.12.2012
E-VOLUTION HOLDING ApS 31.07.2009 30.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ryttervænget 6 · DK-3540 Lynge 30.01.2014
Bellahøjvej 107 · DK-2720 Vanløse 07.06.2013 29.01.2014
Frimestervej 40 · DK-2400 København NV 27.04.2010 06.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.07.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-31 31.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Egedal Jensen 31.07.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Egedal Jensen 31.07.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EVOLUTION HOLDING ApS

Ryttervænget 6
3540 Lynge

CVR

32296386

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. juli 2009

P-nummer

1015425667

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@itema.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-