Investeringsselskab juni 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2009
 • CVR 32268889

Virksomheden Investeringsselskab juni 2009 ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 18. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.877 DKK, mens den i 2021 var på -631 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

-208%

Egenkapital

165’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-209%

Årets resultat

2022-32.118 DKK
202129.640 DKK
202017.590 DKK
201918.513 DKK
2018-1.213 DKK
201741.774 DKK
201693.382 DKK
2015-106.751 DKK
2014142.598 DKK
201368.714 DKK
2012151.919 DKK

Likviditetsgrad

992 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-431%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

183’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-356%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

183’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  24’
  -62’
  -
  -38’
  -41’
  -
  -41’
  -9’
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  2’
  183’
  183’
  125’
  40’
  -
  -
  165’
  -
  165’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  183’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Investeringsselskab juni 2009 ApS 27.03.2018
FLEX REGNSKAB ApS 18.06.2009 26.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tværvej 72 · DK-2830 Virum 15.10.2013
Gyvelholm 17 · DK-2830 Virum 19.09.2012 14.10.2013
Baune Alle 2 · DK-2800 Kgs. Lyngby 10.11.2010 18.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2019
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 18.06.2009 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020
2019-03-31 31.03.2019 30.04.2020
2018-08-28 28.08.2018 30.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Rasmussen 18.06.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Rasmussen 18.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Investeringsselskab juni 2009 ApS

Tværvej 72
2830 Virum

CVR

32268889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2009

P-nummer

1015342648

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Flexbilleasning ApS

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

daniel@flexregnskab.dk

Telefon

61286839

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i værdipapirer, samt køb og salg af øvrige investeringsaktiver, herunder biler mv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-