TH HOLDING MARIAGER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2009
 • CVR 32263259

Virksomheden TH HOLDING MARIAGER ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mariager. De blev etableret i 29. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 184.367 DKK, mens den i 2021 var på 184.390 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.572.951 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.573’ DKK

+48%

Egenkapital

6.754’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.615’ DKK

+47%

Årets resultat

20221.572.951 DKK
20211.063.547 DKK
20201.028.845 DKK
20191.073.458 DKK
2018155.983 DKK
2017515.879 DKK
2016854.620 DKK
2015800.259 DKK
2014126.449 DKK
2013261.230 DKK
2012-10.223 DKK

Likviditetsgrad

1.259 %

-27%
God

Afkastningsgrad

2 %

-24%
Svag

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.007’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

184’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.996’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  184’
  -
  -65’
  -
  119’
  80’
  -11’
  1.113’
  1.182’
  1.615’
  -
  1.615’
  -
  1.573’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.234’
  1.560’
  -
  -
  2.777’
  4.011’
  -
  -
  2.261’
  1’
  438’
  2.996’
  7.007’
  125’
  4.256’
  118’
  -
  6.754’
  -
  6.754’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  232’
  238’
  7.007’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TH HOLDING MARIAGER ApS 29.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Industrigade 12 · DK-9550 Mariager 06.10.2011
Industrivej 7A · DK-9550 Mariager 14.10.2010 05.10.2011
Hemvej 34 · DK-9550 Mariager 29.05.2009 13.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.06.2009
999999 Uoplyst 29.05.2009 15.06.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-29 29.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Henriksen 29.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Henriksen 29.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TH HOLDING MARIAGER ApS

Nordre Industrigade 12
9550 Mariager

CVR

32263259

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2009

P-nummer

1015325301

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MASO STÅL HOLDING ApS
 • SOMA HOLDING MARIAGER ApS
 • THM HOLDING MARIAGER ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investering i aktier og værdipapirer samt dermed forbunden aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-