DPV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2009
 • CVR 32149774

Virksomheden DPV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København NV. De blev etableret i 15. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.833 DKK, mens den i 2022 var på -5.570 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.801 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

31’ DKK

> +999%

Egenkapital

314’ DKK

+11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

39’ DKK

> +999%

Årets resultat

202330.801 DKK
2022-3.191 DKK
202181.632 DKK
202012.200 DKK
2019-8.901 DKK
2018-220.230 DKK
2017-186.354 DKK
201618.607 DKK
2015-5.338 DKK
201470.527 DKK
2013-87.357 DKK
2012-138.867 DKK

Likviditetsgrad

8.010 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

320’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

7’ DKK

Tilgodehavende

320’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  72’
  -28’
  -
  44’
  39’
  -
  39’
  -8’
  31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  320’
  320’
  125’
  189’
  -
  -
  314’
  -
  314’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  4’
  320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DPV HOLDING ApS 15.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Dalmosevej 33 · DK-2400 København NV 05.11.2014
Bispebjerg Bakke 22A · DK-2400 København NV 30.10.2013 04.11.2014
Dalmosevej 33 · DK-2400 København NV 15.04.2009 29.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 15.04.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-06 06.08.2018
2009-04-15 15.04.2009 05.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.04.2009

Direktører

Navn Fra Til
David Peter Rod Vest 15.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
David Peter Rod Vest 15.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DPV HOLDING ApS

Dalmosevej 33
2400 København NV

CVR

32149774

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2009

P-nummer

1015261931

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-