MAPICTURE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2009
 • CVR 32097510

Virksomheden MAPICTURE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 7. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.575 DKK, mens den i 2021 var på -38.247 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.077 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+139%

Egenkapital

103’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+94%

Årets resultat

202228.077 DKK
2021-71.147 DKK
202051.688 DKK
201938.125 DKK
2018-6.250 DKK
20170 DKK
2016-5.000 DKK
2015-8.171 DKK
201410.620 DKK
2013-13.257 DKK
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

+37%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.431’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -5’
  -
  5’
  -4’
  -
  -4’
  -32’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.431’
  -
  -
  1.431’
  1.431’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.431’
  125’
  -22’
  -
  -
  103’
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.223’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.328’
  1.431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAPICTURE HOLDING ApS 07.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Njalsgade 76 · DK-2300 København S 08.09.2022
Njalsgade 76 · DK-2300 København S 29.03.2021 07.09.2022
Toldbodgade 55B · DK-1253 København K 17.08.2020 28.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 07.04.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-29 29.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Samo Olsen 07.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Samo Olsen 07.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAPICTURE HOLDING ApS

Njalsgade 76
2300 København S

CVR

32097510

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2009

P-nummer

1015204903

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

samo@mapicture.com

Telefon

31774400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og produktion.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter