19022009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2009
 • CVR 32075673

Virksomheden 19022009 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr" og har adresse i Aars. De blev etableret i 19. februar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -1.250 DKK, mens den i 2020 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -975 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

0%

Egenkapital

44’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

0%

Årets resultat

2021-975 DKK
2020-975 DKK
2019-975 DKK
2018-67.039 DKK
2017-102.145 DKK
2016-63.972 DKK
2015-113.312 DKK
2014-68.679 DKK
2013-87.049 DKK
2012289.366 DKK

Likviditetsgrad

3.621 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  45’
  45’
  125’
  -81’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
19022009 ApS 02.05.2018
SIGA EJENDOM ApS 02.01.2012 01.05.2018
SIGA ELECTRONICS ApS 19.02.2009 01.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Stenildhøjvej 54 · DK-9600 Aars 01.12.2020
Stenildhøjvej 54 · DK-9600 Aars 08.06.2010 30.11.2020
Messevej 1 · DK-9600 Aars 19.02.2009 07.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
465210 Engroshandel med elektronisk udstyr 19.02.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-02 02.05.2018
2013-06-20 20.06.2013 01.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.02.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Sten Gass Sibbesen 19.02.2009

Legalle ejere

Navn Fra Til
HOLDING SIGA ApS 16.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sten Gass Sibbesen 19.02.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

19022009 ApS

Stenildhøjvej 54
9600 Aars

CVR

32075673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2009

P-nummer

1015135774

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

465210
Engroshandel med elektronisk udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sgs@sigaconsult.dk

Telefon

22211290

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af elektronik til maskiner og industrielle anlæg og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-