WEGENER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. okt. 2008
 • CVR 31774225

Virksomheden WEGENER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 9. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -67.444 DKK, mens den i 2021 var på -3.904 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.069.754 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.070’ DKK

+422%

Egenkapital

4.314’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.059’ DKK

+413%

Årets resultat

20221.069.754 DKK
2021204.855 DKK
2020502.865 DKK
2019458.914 DKK
201894.956 DKK
2017464.287 DKK
2016455.354 DKK
201545.807 DKK
2014288.991 DKK
2013-188.103 DKK
2012574.166 DKK

Likviditetsgrad

600 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.485’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-67’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.027’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.120’
  1.128’
  1.059’
  -
  1.059’
  -10’
  1.070’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.458’
  -
  -
  -
  3.458’
  -
  -
  321’
  578’
  62’
  1.027’
  4.485’
  125’
  456’
  -
  -
  4.314’
  -
  4.314’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  171’
  4.485’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WEGENER HOLDING ApS 09.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Slangerupvej 5 · DK-3550 Slangerup 09.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 09.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-21 21.08.2019
2013-05-15 15.05.2013 20.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.08.2019
Selskabet tegnes af direktøren. 15.05.2013 19.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jens Wegener Hansen 21.08.2019
Jens Wegener Hansen 09.10.2008 19.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WEGENER HOLDING ApS

Slangerupvej 5
3550 Slangerup

CVR

31774225

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. oktober 2008

P-nummer

1014792291

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-