LØVDAL HOLDING ESBJERG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2008
 • CVR 31762979

Virksomheden LØVDAL HOLDING ESBJERG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 23. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.750 DKK, mens den i 2021 var på -4.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.628 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-36%

Egenkapital

516’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

-34%

Årets resultat

2022122.628 DKK
2021190.187 DKK
2020-6.756 DKK
201922.222 DKK
20182.102 DKK
20170 DKK
2016180.640 DKK
2015-283.895 DKK
2014107.833 DKK
2013266.608 DKK
201285.475 DKK

Likviditetsgrad

59 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

710’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

114’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  2’
  -3’
  121’
  -
  121’
  -2’
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  596’
  -
  -
  596’
  596’
  -
  -
  78’
  -
  -
  114’
  710’
  125’
  95’
  118’
  -
  516’
  -
  516’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  194’
  710’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LØVDAL HOLDING ESBJERG ApS 23.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Hjerting Strandvej 76 · DK-6710 Esbjerg V 25.01.2019
Hjerting Strandvej 76 · DK-6710 Esbjerg V 23.09.2008 24.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 23.09.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-09-23 23.09.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 23.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jan Løvdal Nørgaard Nielsen 23.09.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jan Løvdal Nørgaard Nielsen 24.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Løvdal Nørgaard Nielsen 23.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LØVDAL HOLDING ESBJERG ApS

Hjerting Strandvej 76
6710 Esbjerg V

CVR

31762979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2008

P-nummer

1014752575

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Løvdal Villa/Sommerhusservice ApS, CVR-nr. 31 49 72 48, eje anparter / aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaber, anlægsinvestering i værdipapirer i øvrigt og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-