L. MORTENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2008
 • CVR 31608600

Virksomheden L. MORTENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 10. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -83.977 DKK, mens den i 2021 var på -72.036 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.521.908 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.522’ DKK

-447%

Egenkapital

9.529’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.522’ DKK

-371%

Årets resultat

2022-1.521.908 DKK
2021438.026 DKK
2020346.492 DKK
2019734.717 DKK
2018-239.599 DKK
2017257.158 DKK
2016244.082 DKK
2015226.142 DKK
2014345.116 DKK
2013-1.016.848 DKK
20126.972.555 DKK

Likviditetsgrad

2.085 %

-37%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.009’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-84’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.009’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -84’
  -
  -
  -
  -84’
  -
  -1.438’
  -
  -1.438’
  -1.522’
  -
  -1.522’
  0
  -1.522’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  92’
  10.009’
  10.009’
  200’
  9.229’
  100’
  -
  9.529’
  -
  9.529’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  480’
  10.009’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L. MORTENSEN HOLDING ApS 10.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Sundpark 5 · DK-2900 Hellerup 10.07.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.05.2020
999999 Uoplyst 10.07.2008 30.04.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-07-10 10.07.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 10.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 10.07.2008

Direktører

Navn Fra Til
Lene Aackersberg Mortensen 10.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Aackersberg Mortensen 10.07.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L. MORTENSEN HOLDING ApS

Tuborg Sundpark 5
2900 Hellerup

CVR

31608600

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2008

P-nummer

1014594597

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af anparter og aktier (holdingselskab).

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-