NLH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2008
 • CVR 31606888

Virksomheden NLH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vejle. De blev etableret i 30. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.811 DKK, mens den i 2022 var på -6.540 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 173.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

174’ DKK

+83%

Egenkapital

2.560’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

206’ DKK

+114%

Årets resultat

2023173.576 DKK
202294.962 DKK
2021150.940 DKK
2020762.289 DKK
2019181.229 DKK
2018140.263 DKK
2017166.863 DKK
201678.165 DKK
2015237.313 DKK
2014198.631 DKK
2013-235.775 DKK
2012-106 DKK

Likviditetsgrad

49.629 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.564’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.233’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  199’
  -38’
  -
  160’
  206’
  -
  206’
  -33’
  174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  331’
  331’
  -
  -
  -
  6’
  694’
  2.233’
  2.564’
  125’
  2.313’
  122’
  -
  2.560’
  -
  2.560’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  2.564’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NLH HOLDING ApS 30.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Bøgetoft 1 · DK-7100 Vejle 30.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 30.06.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-01 01.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Nikolaj Lyse Hansen har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. 01.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Nikolaj Lyse Hansen 30.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolaj Lyse Hansen 30.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NLH HOLDING ApS

Bøgetoft 1
7100 Vejle

CVR

31606888

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2008

P-nummer

1014589143

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Nikolaj Lyse Hansen har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-