HAUKOHL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2008
 • CVR 31586321

Virksomheden HAUKOHL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 20. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 186.309 DKK, mens den i 2022 var på -4.898 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -73.361 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Christian Haukohl Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-73’ DKK

-194%

Egenkapital

370’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-67’ DKK

-191%

Årets resultat

2023-73.361 DKK
202277.962 DKK
2021-255.954 DKK
202043.683 DKK
201956.302 DKK
2018424.380 DKK
2017426.925 DKK
201624.820 DKK
2015-61.238 DKK
2014-66.077 DKK
2013-32.976 DKK
2012104.650 DKK

Likviditetsgrad

263 %

-20%
God

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

71 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

524’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

186’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

406’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  186’
  -155’
  -13’
  -
  18’
  11’
  0
  -
  11’
  -67’
  -
  -67’
  -7’
  -73’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  118’
  -
  118’
  -
  -
  -
  -
  118’
  -
  76’
  -
  -
  15’
  406’
  524’
  125’
  245’
  -
  -
  370’
  -
  370’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  104’
  154’
  524’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAUKOHL HOLDING ApS 20.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
H.C. Lumbyes Gade 12 · DK-2100 København Ø 22.11.2019
Nørrebrogade 184 · DK-2200 København N 31.07.2015 21.11.2019
Wilders Plads 8A · DK-1403 København K 21.09.2012 30.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 20.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-20 20.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Haukohl Kristensen 20.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Haukohl Kristensen 20.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAUKOHL HOLDING ApS

H.C. Lumbyes Gade 12
2100 København Ø

CVR

31586321

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2008

P-nummer

1014548307

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jch@regnestuen.dk

Telefon

51947815

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i assosierede selskaber og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller