Healthy ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2008
 • CVR 31584124

Virksomheden Healthy ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 27. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.441 DKK, mens den i 2022 var på -24.246 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.937 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Zacho.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

+162%

Egenkapital

840’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

109’ DKK

+183%

Årets resultat

2023108.937 DKK
2022-174.326 DKK
202153.886 DKK
202026.077 DKK
2019-18.731 DKK
2018-76.761 DKK
2017-87.774 DKK
2016529.536 DKK
2015110.560 DKK
2014249.012 DKK
201399.891 DKK
201298.571 DKK

Likviditetsgrad

6.752 %

+14%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

852’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

+106%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

852’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  108’
  -
  -
  108’
  109’
  -
  109’
  -
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  303’
  852’
  852’
  125’
  715’
  -
  -
  840’
  -
  840’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  13’
  852’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Healthy ApS 09.05.2017
MOTION-ONLINE ApS 27.06.2008 08.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Karlebovej 27 · DK-2980 Kokkedal 01.11.2021
Søndergårds Haver Havekoloni 247 · DK-5220 Odense SØ 23.04.2019 31.10.2021
Store Havelsevej 32 · DK-3310 Ølsted 11.06.2017 22.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 27.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-09 09.05.2017
2008-06-27 27.06.2008 08.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Morten Zacho 27.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Zacho 27.05.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Healthy ApS

Karlebovej 27
2980 Kokkedal

CVR

31584124

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2008

P-nummer

1014545480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mortenz@gmail.com

Telefon

22660879

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve internetbaseret rådgivningsvirksomhed indenfor motion, kost og ernæring, herunder salg af annoncer og reklamer samt kursusaktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-