HADSTEN FYSIOTERAPI & TRÆNING, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2008
 • CVR 31582008

Virksomheden HADSTEN FYSIOTERAPI & TRÆNING, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS befinder sig i branchen "Fysio- og ergoterapeuter" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 29. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 4.297.704 DKK, mens den i 2020 var på 3.944.055 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 211.996 DKK.

Medarbejderstaben består af 21 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Hedegaard Haun.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

212’ DKK

+83%

Egenkapital

453’ DKK

+88%

Omsætning

-

Resultat før skat

272’ DKK

+81%

Årets resultat

2021211.996 DKK
2020115.623 DKK
2019-89.651 DKK
2018-349.361 DKK
2017317.301 DKK
2016137.037 DKK
201575.395 DKK
2014-54.387 DKK
2013247.233 DKK
2012172.797 DKK

Likviditetsgrad

70 %

-19%
Svag

Afkastningsgrad

19 %

+85%
God

Soliditetsgrad

29 %

+99%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.572’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

4.298’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

785’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  4.298’
  -3.905’
  -94’
  -
  299’
  1’
  -28’
  -
  -27’
  272’
  -
  272’
  -60’
  212’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  157’
  157’
  445’
  16’
  -
  480’
  -
  -
  150’
  150’
  787’
  17’
  486’
  26’
  186’
  4’
  785’
  1.572’
  125’
  128’
  200’
  -
  453’
  -
  453’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  -
  -
  878’
  1.119’
  1.572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HADSTEN FYSIOTERAPI & TRÆNING, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS 29.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ågade 97 · DK-8370 Hadsten 29.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
869020 Fysio- og ergoterapeuter 01.07.2008
999999 Uoplyst 29.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-29 29.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 29.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hedegaard Haun 29.06.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
HAUN HOLDING AUTORISERET FYSIOTERAPI ApS 24.10.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Hedegaard Haun 29.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HADSTEN FYSIOTERAPI & TRÆNING, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS

Ågade 97
8370 Hadsten

CVR

31582008

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2008

P-nummer

1014542465

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869020
Fysio- og ergoterapeuter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive fysioterapeutklinik, motionscenter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

21

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-