LARS THORSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2008
 • CVR 31576520

Virksomheden LARS THORSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 30. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -32.177 DKK, mens den i 2019 var på -40.551 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.312 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+113%

Egenkapital

3.219’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

7’ DKK

+117%

Årets resultat

20205.312 DKK
2019-42.301 DKK
2018-6.047 DKK
201753.631 DKK
20162.671.616 DKK
2015-75.645 DKK
2014-17.695 DKK
2013-723.570 DKK
2012-14.198 DKK

Likviditetsgrad

1.412 %

-60%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.412’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-32’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.727’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -32’
  -
  -
  -
  -
  45’
  -6’
  -
  39’
  7’
  -
  7’
  -2’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  685’
  685’
  -
  -
  -
  1.899’
  684’
  2.727’
  3.412’
  125’
  3.094’
  -
  -
  3.219’
  -
  3.219’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  188’
  193’
  3.412’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LARS THORSEN HOLDING ApS 30.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Pi 4 · DK-8382 Hinnerup 30.05.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 30.05.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-20 20.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 20.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Mondrup Thorsen 30.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Mondrup Thorsen 30.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LARS THORSEN HOLDING ApS

Pi 4
8382 Hinnerup

CVR

31576520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2008

P-nummer

1014533474

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber, samt investering og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-