Smart Sign ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2008
 • CVR 31494486

Virksomheden Smart Sign ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n." og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 11. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.180.571 DKK, mens den i 2021 var på 1.013.996 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 125.669 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Hartvig Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

126’ DKK

-9%

Egenkapital

661’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

175’ DKK

Årets resultat

2022125.669 DKK
2021138.432 DKK
2020-385.354 DKK
2019-52.306 DKK
201891.343 DKK
2017-250.680 DKK
2016256.469 DKK
201594.714 DKK
2014200.479 DKK
201391.110 DKK
2012217.536 DKK

Likviditetsgrad

121 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

Svag

Soliditetsgrad

19 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.425’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1.181’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

2.764’ DKK

+1%

Tilgodehavende

704’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.181’
  -916’
  -64’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  175’
  -
  175’
  -49’
  126’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.722’
  -
  -
  -
  -
  2.722’
  4’
  113’
  -
  -
  544’
  704’
  3.425’
  125’
  418’
  118’
  -
  661’
  -
  661’
  -
  -
  2.181’
  -
  -
  -
  2.181’
  -
  14’
  -
  -
  127’
  -
  583’
  3.425’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Smart Sign ApS 13.01.2017
VODSKOV RENGØRING ApS 11.06.2008 12.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Halsvej 159 · DK-9310 Vodskov 11.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 13.01.2017
812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 11.06.2008 12.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-13 13.01.2017
2012-04-23 23.04.2012 12.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.04.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kim Hartvig Pedersen 11.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Hartvig Pedersen 11.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Smart Sign ApS

Halsvej 159
9310 Vodskov

CVR

31494486

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2008

P-nummer

1014508194

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Vodskov Rengøring ApS

Branchekode

259900
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er primært skilteproduktion. Endvidere udføres erhvervsrengøring og polering for erhverv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-