EJENDOMSSELSKABET GLYNGØRE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. apr. 2008
 • CVR 31412994

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET GLYNGØRE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Roslev. De blev etableret i 23. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.982 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

+131%

Egenkapital

1.731’ DKK

+1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

22’ DKK

+131%

Årets resultat

202316.982 DKK
2022-54.995 DKK
202129.113 DKK
20207.260 DKK
201930.138 DKK
2018-28.420 DKK
20174.946 DKK
2016-10.740 DKK
20156.851 DKK
2014-35.201 DKK
201320.337 DKK
201285.814 DKK

Likviditetsgrad

4.339 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.740’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

390’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  33’
  -1’
  -
  32’
  22’
  -
  22’
  -5’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  33’
  390’
  1.740’
  125’
  1.606’
  -
  -
  1.731’
  -
  1.731’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  1.740’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET GLYNGØRE ApS 23.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 14 · DK-7870 Roslev 15.08.2012
Havnen 5 · DK-7870 Roslev 01.05.2012 14.08.2012
Hedelund 1 · DK-7870 Roslev 09.07.2008 30.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2008
999999 Uoplyst 23.04.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-24 24.02.2023
2008-04-23 23.04.2008 23.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.04.2008

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Holmgaard Pedersen 23.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET GLYNGØRE ApS

Bredgade 14
7870 Roslev

CVR

31412994

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. april 2008

P-nummer

1014389209

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej