CDE CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. feb. 2008
 • CVR 31277221

Virksomheden CDE CONSULT ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol" og har adresse i Skibby. De blev etableret i 6. februar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 33.968 DKK, mens den i 2021 var på 219.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.115 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

-87%

Egenkapital

1.478’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

28’ DKK

-87%

Årets resultat

202222.115 DKK
2021164.745 DKK
202055.443 DKK
201913.812 DKK
201867.556 DKK
201739.131 DKK
201670.173 DKK
201587.141 DKK
201490.307 DKK
2013-333.247 DKK
2012-65.190 DKK

Likviditetsgrad

2.086 %

+115%
God

Afkastningsgrad

2 %

-79%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.516’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

34’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

786’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  34’
  -
  -
  -
  34’
  1’
  -
  -
  1’
  28’
  -
  28’
  -6’
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  730’
  730’
  31’
  134’
  -
  4’
  616’
  786’
  1.516’
  125’
  -5.629’
  -500’
  -
  1.478’
  -
  1.478’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  38’
  1.516’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CDE CONSULT ApS 06.02.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Søndervej 14 · DK-4050 Skibby 06.02.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 13.03.2008
999999 Uoplyst 06.02.2008 12.03.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-02-06 06.02.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.02.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 06.02.2008

Direktører

Navn Fra Til
Claus Dolleris 06.02.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Claus Dolleris 08.02.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Dolleris 06.02.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CDE CONSULT ApS

Søndervej 14
4050 Skibby

CVR

31277221

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. februar 2008

P-nummer

1014244405

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

265100
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

claus@cdetech.dk

Telefon

47511123

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol samt al virksomhed beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-