THOMAS SABROE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2008
 • CVR 31184428

Virksomheden THOMAS SABROE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 21. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.999 DKK, mens den i 2021 var på 186.956 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.965 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

-99%

Egenkapital

371’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

-100%

Årets resultat

20222.965 DKK
2021503.352 DKK
2020-8.362 DKK
2019-416.417 DKK
2018-153.311 DKK
201729.767 DKK
2016138.609 DKK
2015301.886 DKK
2014270.407 DKK
2013-49.943 DKK
2012105.902 DKK

Likviditetsgrad

134 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

510’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

186’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  7’
  -7’
  7’
  7’
  2’
  -
  2’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  324’
  -
  -
  324’
  324’
  -
  -
  145’
  -
  31’
  186’
  510’
  125’
  48’
  -
  -
  371’
  -
  371’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  123’
  139’
  510’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THOMAS SABROE HOLDING ApS 21.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Flintager 34 · DK-2620 Albertslund 21.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 21.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-21 21.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet kan tegnes af en af direktørerne. 21.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Peter Sabroe 21.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Peter Sabroe 21.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THOMAS SABROE HOLDING ApS

Flintager 34
2620 Albertslund

CVR

31184428

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2008

P-nummer

1014130515

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er dels at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet kan tegnes af en af direktørerne.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-