APPROACH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2007
 • CVR 31167000

Virksomheden APPROACH ApS befinder sig i branchen "Prepress- og premedia-arbejde" og har adresse i Bjert. De blev etableret i 21. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.187 DKK, mens den i 2021 var på -13.187 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -75.822 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-76’ DKK

-103%

Egenkapital

-53’ DKK

-141%

Omsætning

-

Resultat før skat

-76’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-75.822 DKK
2021-37.393 DKK
2020-84.774 DKK
2019-119.778 DKK
2018-56.618 DKK
2017733.344 DKK
2016-43.784 DKK
2015-1.085.459 DKK
2014-20.931 DKK
2013-26.894 DKK
2012-23.900 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-9 %

-148%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

616’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -76’
  -
  -76’
  -
  -76’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  615’
  615’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  616’
  1.600’
  -1.653’
  -
  -
  -53’
  -
  -53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  669’
  616’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
APPROACH ApS 21.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Bjært 42B · DK-6091 Bjert 21.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
181300 Prepress- og premedia-arbejde 01.04.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.03.2008
980000 Uoplyst 21.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-20 20.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.600.000 DKK 07.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Nicolaus Andreas Lorck-Schierning 21.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolaus Andreas Lorck-Schierning 21.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

APPROACH ApS

Gl. Bjært 42
6091 Bjert

CVR

31167000

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2007

P-nummer

1014066477

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

181300
Prepress- og premedia-arbejde

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, besidde eller forvalte kapitalandele i andre selskaber samt virksomhed, der efter direktionens skøn står i naturlig sammenhæng hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller