KATRINE TERKELSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2007
 • CVR 31159407

Virksomheden KATRINE TERKELSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 19. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.749 DKK, mens den i 2021 var på -6.997 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -124.077 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-124’ DKK

-165%

Egenkapital

1.157’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-123’ DKK

-158%

Årets resultat

2022-124.077 DKK
2021191.768 DKK
2020-46.324 DKK
2019-18.009 DKK
201839.313 DKK
201721.007 DKK
2016307.611 DKK
2015171.444 DKK
2014185.858 DKK
2013241.478 DKK
2012354.321 DKK

Likviditetsgrad

20.224 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.159’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

404’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -123’
  -
  -123’
  -1’
  -124’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  754’
  754’
  -
  -
  -
  -
  404’
  404’
  1.159’
  125’
  1.032’
  -
  -
  1.157’
  -
  1.157’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  1.159’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KATRINE TERKELSEN HOLDING ApS 19.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Svankærvej 8 · DK-2720 Vanløse 14.11.2016
Bogholder Allé 33B · DK-2720 Vanløse 24.03.2011 13.11.2016
Åløkkevej 29 · DK-2720 Vanløse 19.12.2007 23.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 07.01.2008
980000 Uoplyst 19.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-07 07.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Katrine Terkelsen Roelsgaard 19.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Katrine Terkelsen Roelsgaard 19.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KATRINE TERKELSEN HOLDING ApS

Svankærvej 8
2720 Vanløse

CVR

31159407

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2007

P-nummer

1013883927

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

katrine@frugtformidlingen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have kapitalinteresser og udøve finansieringsvirksomhed herunder investere i anparts- og aktieselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-