FODERTECH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2007
 • CVR 31158435

Virksomheden FODERTECH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 6. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.500 DKK, mens den i 2021 var på -9.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -280.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-280’ DKK

-198%

Egenkapital

1.810’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-359’ DKK

-198%

Årets resultat

2022-280.462 DKK
2021286.063 DKK
2020-19.944 DKK
2019247.988 DKK
2018-145.799 DKK
2017311.691 DKK
201624.020 DKK
2015113.132 DKK
2014197.359 DKK
2013138.301 DKK
20127.091 DKK

Likviditetsgrad

14.335 %

-16%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.823’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.823’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  0
  -349’
  -
  -349’
  -359’
  -
  -359’
  -79’
  -280’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  1.823’
  1.823’
  125’
  1.585’
  100’
  -
  1.810’
  -
  1.810’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  13’
  1.823’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FODERTECH HOLDING ApS 06.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 32 · DK-8600 Silkeborg 29.12.2021
Jeppe Aakjærs Vej 46 · DK-8600 Silkeborg 06.11.2007 28.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 06.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-15 15.05.2019
2007-11-06 06.11.2007 14.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Henning Isager Knudsen 06.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Isager Knudsen 06.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FODERTECH HOLDING ApS

Bredgade 32
8600 Silkeborg

CVR

31158435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2007

P-nummer

1013882009

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fodertech@hotmail.com

Telefon

22230225

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-