HATT EJENDOMME ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2007
 • CVR 31085136

Virksomheden HATT EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Skagen. De blev etableret i 7. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 528.425 DKK, mens den i 2019 var på 373.722 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.137 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

+247%

Egenkapital

-4.341’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

106’ DKK

+293%

Årets resultat

202075.137 DKK
2019-50.980 DKK
2018-52.682 DKK
2017-54.653 DKK
2016121.530 DKK
2015278.177 DKK
2014-6.414.288 DKK
2013124.196 DKK
2012155.664 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

7 %

+45%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-58 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.528’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

528’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

11.869’ DKK

-2%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  528’
  -
  -36’
  -
  493’
  7’
  -393’
  -
  -386’
  106’
  -
  106’
  -
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  7.280’
  -
  -
  -
  -
  7.280’
  -
  -
  199’
  -
  27’
  -
  7.528’
  125’
  -4.466’
  -
  -
  -4.341’
  -
  -4.341’
  -
  -
  5.483’
  -
  -
  -
  11.242’
  124’
  -
  -
  31’
  -
  73’
  627’
  7.528’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HATT EJENDOMME ApS 07.12.2007 14.03.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Holstvej 16 · DK-9990 Skagen 07.12.2007 14.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 02.01.2008 14.03.2023
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 07.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-12-07 07.12.2007 14.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.12.2007 14.03.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 23.02.2022 16.03.2022
Selskabet tegnes af en direktør alene. 07.12.2007 08.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hatt 30.11.2018 06.01.2022
Helle Hatt 07.12.2007 30.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
TANDLÆGERNE HATT HOLDING ApS 07.12.2007 25.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Hatt 07.12.2007 06.01.2017
Jesper Hatt 07.12.2007
Helle Hatt 07.12.2007 14.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HATT EJENDOMME ApS

Holstvej 16  - 18
9990 Skagen

CVR

31085136

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2007

P-nummer

1013834497

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i, besidde og udleje fast ejendom eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-