LAURSEN & SØN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2007
 • CVR 30917723

Virksomheden LAURSEN & SØN ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 18. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 272.097 DKK, mens den i 2020 var på 262.520 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 166.708 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

167’ DKK

+8%

Egenkapital

1.365’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

233’ DKK

+15%

Årets resultat

2021166.708 DKK
2020154.928 DKK
2019585.074 DKK
201884.098 DKK
201782.782 DKK
201653.750 DKK
201576.956 DKK
201464.733 DKK
20132.038 DKK
201229.258 DKK

Likviditetsgrad

44 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-26%
Svag

Soliditetsgrad

21 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.606’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

272’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

5.050’ DKK

+53%

Tilgodehavende

147’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  272’
  -
  -
  -
  272’
  -
  -39’
  -
  -39’
  233’
  -
  233’
  -66’
  167’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  6.459’
  -
  -
  -
  -
  6.459’
  -
  -
  -
  -
  147’
  147’
  6.606’
  125’
  771’
  -
  -
  1.365’
  -
  1.365’
  191’
  191’
  -
  -
  -
  -
  4.713’
  54’
  -
  -
  -
  -
  283’
  337’
  6.606’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAURSEN & SØN ApS 18.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Drastrup Skovvej 16 · DK-9200 Aalborg SV 10.11.2016
Drastrup Skovvej 16 · DK-9200 Aalborg SV 18.10.2007 09.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.02.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.01.2008
980000 Uoplyst 18.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-18 18.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 18.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Laursen 18.10.2007

Legalle ejere

Navn Fra Til
HENRIK LAURSEN & SØN HOLDING ApS 18.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Laursen 18.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAURSEN & SØN ApS

Drastrup Skovvej 16
9200 Aalborg SV

CVR

30917723

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2007

P-nummer

1013705190

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom for egen regning, udlejning af fast ejendom samt produktion, salg og vedligeholdelse af gulvbelægninger og møbler samt handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-