FOLKEDANSEHUSET 2008 ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2007
 • CVR 30912837

Virksomheden FOLKEDANSEHUSET 2008 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Herning. De blev etableret i 25. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 272.313 DKK, mens den i 2018 var på 263.598 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.945 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-118’ DKK

-186%

Egenkapital

543’ DKK

-54%

Omsætning

337’ DKK

-1%

Resultat før skat

-64’ DKK

-136%

Årets resultat

2019-117.945 DKK
2018137.249 DKK
2017108.645 DKK
201697.799 DKK
201595.168 DKK
201495.894 DKK
201364.219 DKK
201270.975 DKK

Likviditetsgrad

453 %

God

Afkastningsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

19 %

-51%
God

Overskudsgrad

1 %

-98%
Svag

Balance

2.916’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

272’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

2.373’ DKK

+24%

Tilgodehavende

2.916’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2019
  337’
  272’
  -
  -268’
  64’
  4’
  -
  -68’
  -
  -68’
  -64’
  -
  -64’
  -54’
  -118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2019
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.916’
  2.916’
  2.916’
  440’
  103’
  -
  -
  543’
  -
  543’
  -
  -
  1.730’
  -
  -
  -
  1.730’
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  643’
  2.916’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FOLKEDANSEHUSET 2008 ApS 25.09.2007 23.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jasminvej 25 · DK-7400 Herning 15.06.2020 23.07.2021
Bornholmsvej 8 · DK-7400 Herning 23.04.2014 14.06.2020
Møllestedvej 2 · DK-7430 Ikast 17.03.2008 22.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 20.07.2012 23.07.2021
999999 Uoplyst 03.05.2011 19.07.2012
980000 Uoplyst 25.09.2007 02.05.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-08 08.02.2021 23.07.2021
2009-03-23 23.03.2009 07.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
440.000 DKK 23.03.2009 23.07.2021
385.000 DKK 25.09.2007 22.03.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 11.08.2020 23.07.2021
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen 23.03.2009 10.08.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Christiansen 14.03.2019 11.08.2020
Birger Nowack Jørgensen 03.03.2014 11.08.2020
Jytte Holt Nielsen 03.03.2014 11.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Tina Hansen 03.03.2014 11.08.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Birger Kjærsgaard 24.11.2015 23.07.2021
Anette Kjærsgaard 24.11.2015 14.03.2019
Dorthe Hyldgaard Nielsen 24.11.2015 12.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FOLKEDANSEHUSET 2008 ApS

Jasminvej 25
7400 Herning

CVR

30912837

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2007

P-nummer

1013690878

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt værdipapirer

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

440.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-