VILLIAM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. aug. 2007
 • CVR 30737776

Virksomheden VILLIAM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 7. august 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.414 DKK, mens den i 2021 var på -12.497 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -460.737 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-461’ DKK

-827%

Egenkapital

1.267’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-591’ DKK

-827%

Årets resultat

2022-460.737 DKK
202163.380 DKK
2020139.563 DKK
2019-223.441 DKK
20181.384.045 DKK
201725.478 DKK
20161.352.041 DKK
2015-4.858 DKK
2014-13.499 DKK
2013316.045 DKK
2012359.087 DKK

Likviditetsgrad

8.662 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.280’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.113’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -577’
  -
  -577’
  -591’
  -
  -591’
  -130’
  -461’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  167’
  167’
  -
  -
  -
  460’
  243’
  1.113’
  1.280’
  125’
  1.142’
  -
  -
  1.267’
  -
  1.267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  13’
  1.280’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VILLIAM HOLDING ApS 07.08.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Lodager 58 · DK-2620 Albertslund 07.12.2017
Lodager 58 · DK-2620 Albertslund 29.11.2017 06.12.2017
Lodager 58 · DK-2620 Albertslund 07.08.2007 28.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 07.08.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-08-07 07.08.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.08.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.08.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Lazarotti 07.08.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Lazarotti 07.08.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VILLIAM HOLDING ApS

Lodager 58
2620 Albertslund

CVR

30737776

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. august 2007

P-nummer

1013521979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-