T1408 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2007
 • CVR 30729706

Virksomheden T1408 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Boeslunde. De blev etableret i 24. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 173.467 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

173’ DKK

+90%

Egenkapital

637’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

171’ DKK

+92%

Årets resultat

2022173.467 DKK
202191.067 DKK
2020165.702 DKK
2019108.258 DKK
2018-52.148 DKK
201786.683 DKK
201635.144 DKK
201515.793 DKK
201497.595 DKK
2013139.095 DKK
2012303.996 DKK

Likviditetsgrad

29 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

23 %

+40%
God

Soliditetsgrad

85 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

749’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  -
  -
  -
  -
  171’
  -
  171’
  -3’
  173’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  716’
  -
  -
  716’
  716’
  -
  -
  33’
  -
  -
  33’
  749’
  125’
  126’
  118’
  -
  637’
  -
  637’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  112’
  749’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T1408 ApS 24.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kærebjergvej 3 · DK-4242 Boeslunde 24.07.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 24.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-20 20.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør Thomas Olsen. Thomas Olsen har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. 20.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Olsen 24.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Olsen 24.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T1408 ApS

Kærebjergvej 3
4242 Boeslunde

CVR

30729706

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2007

P-nummer

1013494270

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Madsorask ApS og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet egenkapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør Thomas Olsen. Thomas Olsen har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-