JONES & CO. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2007
 • CVR 30721039

Virksomheden JONES & CO. ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Køge. De blev etableret i 30. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.199 DKK, mens den i 2021 var på 25.203 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.395 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Michael Willumsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+60%

Egenkapital

261’ DKK

-1%

Omsætning

230’ DKK

-18%

Resultat før skat

-2’ DKK

+60%

Årets resultat

2022-2.395 DKK
2021-5.927 DKK
2020-2.279 DKK
2019-72.555 DKK
2018398.397 DKK
201746.415 DKK
2016176.599 DKK
2015-79.404 DKK
2014-79.720 DKK
20138.049 DKK
2012-62.039 DKK

Likviditetsgrad

63.474 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+52%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-1 %

+44%
Svag

Balance

262’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-109%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

262’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  230’
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  262’
  262’
  125’
  136’
  -
  -
  261’
  -
  261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JONES & CO. ApS 30.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Humlevej 4 · DK-4600 Køge 01.03.2010
Fløjterupvej 6 · DK-4682 Tureby 30.06.2007 28.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 30.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-15 15.06.2018
2007-06-30 30.06.2007 14.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Michael Willumsen 30.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Willumsen 30.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JONES & CO. ApS

Humlevej 4
4600 Køge

CVR

30721039

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2007

P-nummer

1013463022

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mw@jonesco.dk

Telefon

39671627

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt køb og salg af varer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-