LYNGAGERHUS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2007
 • CVR 30717988

Virksomheden LYNGAGERHUS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Langå. De blev etableret i 5. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.009 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+21%

Egenkapital

52’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+21%

Årets resultat

2022-4.009 DKK
2021-5.061 DKK
2020-3.955 DKK
2019-9.291 DKK
2018-5.915 DKK
2017-8.132 DKK
2016-2.419 DKK
201528.587 DKK
2014-6.596 DKK
2013-5.721 DKK
2012-3.780 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

17 %

-19%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

299’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -5’
  -
  -5’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  -
  245’
  245’
  -
  -
  38’
  -
  -
  54’
  299’
  50’
  2’
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  -
  38’
  -
  -
  -
  248’
  299’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LYNGAGERHUS HOLDING ApS 05.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Hyacintvej 7 · DK-8870 Langå 05.07.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 05.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-15 15.01.2019
2013-06-24 24.06.2013 14.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.03.2019
125.000 DKK 05.07.2007 01.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 15.01.2019
Selskabet tegnes af en direktør. 24.06.2013 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Brian Andersen 15.01.2019
Brian Andersen 05.07.2007 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Andersen 05.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LYNGAGERHUS HOLDING ApS

Hyacintvej 7
8870 Langå

CVR

30717988

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2007

P-nummer

1013456026

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-