FLEMMING RASMUSSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2007
 • CVR 30716590

Virksomheden FLEMMING RASMUSSEN ApS befinder sig i branchen "Anden anlægsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 10. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.702 DKK, mens den i 2021 var på -1.456 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.706 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-17%

Egenkapital

-49’ DKK

-4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-1.706 DKK
2021-1.456 DKK
2020117 DKK
2019-3.750 DKK
2018-3.501 DKK
2017-4.757 DKK
201634.684 DKK
2015-7.209 DKK
2014-9.060 DKK
201312.082 DKK
20123.866 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-24%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-2.987 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  0
  2’
  2’
  125’
  -174’
  -
  -
  -49’
  -
  -49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  50’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FLEMMING RASMUSSEN ApS 31.05.2011
BROS ApS 10.07.2007 30.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Bygmarken 13 · DK-7130 Juelsminde 22.01.2014
Sverrigsvej 11 · DK-7130 Juelsminde 31.05.2011 21.01.2014
Gramtangevej 3 · DK-7150 Barrit 10.07.2007 30.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 01.01.2014
429000 Anden anlægsvirksomhed 01.05.2011 31.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-31 31.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 31.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Rasmussen 10.07.2007
Bente Poulsen 10.07.2007 31.05.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Flemming Rasmussen 11.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Rasmussen 10.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FLEMMING RASMUSSEN ApS

Bygmarken 13
7130 Juelsminde

CVR

30716590

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2007

P-nummer

1013452055

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

429900
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværks- og entreprenørvirksomhed, og hermed beslægtet formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-