MKVT HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2007
 • CVR 30704673

Virksomheden MKVT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 2. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -32.699 DKK, mens den i 2021 var på -14.073 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -134.612 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-135’ DKK

-171%

Egenkapital

1.103’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-135’ DKK

-157%

Årets resultat

2022-134.612 DKK
2021188.811 DKK
2020-147.184 DKK
2019160.909 DKK
2018177.593 DKK
2017354.817 DKK
2016380.867 DKK
2015183.858 DKK
2014-13.645 DKK
201331.988 DKK
2012-38.967 DKK

Likviditetsgrad

1.372 %

-32%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-154%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.190’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

-132%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.190’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -33’
  57’
  -
  -
  57’
  -135’
  -
  -135’
  -
  -135’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  1.190’
  1.190’
  125’
  978’
  -
  -
  1.103’
  -
  1.103’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  87’
  1.190’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MKVT HOLDING ApS 02.07.2007 20.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Sandbjergvej 5 · DK-6760 Ribe 02.07.2007 20.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 20.11.2023
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 02.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-01-31 31.01.2013 20.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.07.2007 20.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.01.2013 07.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Marikka Margrethe Thomsen 10.02.2020
Marikka Margrethe Thomsen 10.02.2020 20.11.2023
Knud Verner Thomsen 02.07.2007 10.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marikka Margrethe Thomsen 03.03.2021
Marikka Margrethe Thomsen 03.03.2021 20.11.2023
Knud Verner Thomsen 02.07.2007 03.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MKVT HOLDING ApS

Sandbjergvej 5
6760 Ribe

CVR

30704673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2007

P-nummer

1013429215

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, besidde og sælge anparter og aktier i datterselskaber samt fore-tage formuepleje gennem sædvanlig investering, handel og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-