H&M-EJENDOMSINVEST, RINGKØBING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2007
 • CVR 30702697

Virksomheden H&M-EJENDOMSINVEST, RINGKØBING ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 3. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 129.141 DKK, mens den i 2021 var på 182.887 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.447 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

-76%

Egenkapital

-1.006’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202225.447 DKK
2021107.573 DKK
202093.651 DKK
2019103.032 DKK
201811.665 DKK
201791.607 DKK
2016111.524 DKK
2015-878.969 DKK
2014-270 DKK
20130 DKK
2012-46.486 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-34%
Svag

Soliditetsgrad

-44 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.288’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

129’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

3.294’ DKK

-3%

Tilgodehavende

124’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  129’
  -
  -33’
  -
  96’
  -
  -71’
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.164’
  -
  -
  -
  -
  2.164’
  -
  -
  -
  -
  32’
  124’
  2.288’
  125’
  -1.131’
  -
  -
  -1.006’
  -
  -1.006’
  -
  -
  1.924’
  -
  -
  -
  1.924’
  -
  -
  -
  -
  20’
  1.228’
  1.370’
  2.288’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
H&M-EJENDOMSINVEST, RINGKØBING ApS 03.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Hoffgaardsvej 18 · DK-6950 Ringkøbing 03.07.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 06.01.2011
999999 Uoplyst 01.01.2008 05.01.2011
980000 Uoplyst 03.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-03 03.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 03.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Martin Ahle 03.07.2007
Henrik Gade Holgersen 03.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Ahle 04.07.2007
Henrik Gade Holgersen 04.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

H&M-EJENDOMSINVEST, RINGKØBING ApS

Hoffgaardsvej 18
6950 Ringkøbing

CVR

30702697

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2007

P-nummer

1013425570

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er renovering, køb, salg og udleje af fast ejendom og anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja