PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2007
 • CVR 30602609

Virksomheden PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Formueforvaltning" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 4. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-23’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-125.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -148’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS 04.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Hjørringgade 2 · DK-2100 København Ø 05.12.2018
Hjørringgade 2 · DK-2100 København Ø 23.11.2018 04.12.2018
Porcelænshaven 2F · DK-2000 Frederiksberg 23.09.2010 22.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
663000 Formueforvaltning 01.10.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.09.2010
980000 Uoplyst 04.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-07-02 02.07.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.07.2009

Direktører

Navn Fra Til
Peter Rabjerg Rasmussen 04.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Rabjerg Rasmussen 04.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS

Hjørringgade 2
2100 København Ø

CVR

30602609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2007

P-nummer

1013328486

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

663000
Formueforvaltning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peterhenrikrasmussen@gmail.com

Telefon

60177433

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja