CALIBRE ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 3. maj 2007
 • CVR 30580621

Virksomheden CALIBRE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med elektriske husholdningsartikler" og har adresse i Ullerslev. De blev etableret i 3. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -26.840 DKK, mens den i 2013 var på -385.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.239 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

-162%

Egenkapital

-665’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

-162%

Årets resultat

2014-27.239 DKK
201344.120 DKK
2012-207.885 DKK

Likviditetsgrad

55 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

+93%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-75 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

886’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

+93%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

859’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2014
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -27’
  -
  0
  -
  0
  -27’
  -
  -27’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2014
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  840’
  -
  19’
  -
  0
  859’
  886’
  125’
  -790’
  -
  -
  -665’
  -
  -665’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  26’
  1.551’
  886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CALIBRE ApS 03.05.2007 04.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Svendborgvej 4 · DK-5540 Ullerslev 04.09.2012 04.01.2018
Bondovej 12 · DK-5250 Odense SV 14.07.2011 03.09.2012
Svendborgvej 6 · DK-5540 Ullerslev 03.05.2007 13.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 01.01.2008 04.01.2018
514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 13.05.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 03.05.2007 12.05.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-01 01.10.2012 04.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.05.2007 04.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.10.2012 04.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Sipo Hansen 03.05.2007 16.04.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jan Sipo Hansen 03.07.2007 04.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CALIBRE ApS

Svendborgvej 4
5540 Ullerslev

CVR

30580621

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2007

P-nummer

1013262078

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464350
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, administration, byggeydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-