NICKIT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2007
 • CVR 30573102

Virksomheden NICKIT ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herning. De blev etableret i 20. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 51 DKK, mens den i 2022 var på 816 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-92%

Egenkapital

128’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-92%

Årets resultat

202340 DKK
2022501 DKK
2021807 DKK
2020225 DKK
2019174 DKK
2018303 DKK
2017805 DKK
20161.801 DKK
2015817 DKK
2014709 DKK
2013872 DKK
2012799 DKK

Likviditetsgrad

15.945 %

-3%
God

Afkastningsgrad

0 %

-94%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

129’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-94%

Gældsforpligtelser

1’ DKK

-10%

Tilgodehavende

129’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  124’
  129’
  129’
  125’
  3’
  -
  -
  128’
  -
  128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  129’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NICKIT ApS 20.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelbakken 25 · DK-7400 Herning 10.05.2021
Rosenholmvej 60 · DK-7400 Herning 19.02.2019 09.05.2021
Rosenholmvej 60 · DK-7400 Herning 09.08.2018 18.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 26.07.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 20.04.2007 25.07.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-20 20.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Simon Nicholas Moesby Tinggaard 20.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Nicholas Moesby Tinggaard 20.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NICKIT ApS

Poppelbakken 25
7400 Herning

CVR

30573102

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2007

P-nummer

1013240686

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sales@nickit.dk

Telefon

22508779

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle kundespecifikt software, konsulentbistand i forbindelse med software samt dertil beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-