KLIK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2008
 • CVR 30532015

Virksomheden KLIK ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 16. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -7.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-91’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20230 DKK
2022-37.436 DKK
2021-6.908 DKK
2020-6.573 DKK
2019-5.255 DKK
2018-129.875 DKK
2017-3.934 DKK
2016-3.838 DKK
2015-8.436 DKK
2014-3.189 DKK
2013-2.812 DKK
2012-1.250 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -216’
  -
  -
  -91’
  -
  -91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  -
  -
  18’
  -
  91’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLIK ApS 16.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Furreby Skolevej 25 · DK-9480 Løkken 27.11.2020
Vestermarksvej 44 · DK-9480 Løkken 10.12.2019 26.11.2020
Nørregade 9B · DK-9480 Løkken 06.12.2018 09.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.12.2018
999999 Uoplyst 16.10.2008 05.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-10-16 16.10.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Claus Bjørn Larsen 16.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Bjørn Larsen 16.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLIK ApS

Furreby Skolevej 25
9480 Løkken

CVR

30532015

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2008

P-nummer

1014812810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i datterselskaber og hermed beslægtede erhverv. Selskabet vil endvidere foretage investeringer i andre værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-