WOLSTRUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2008
 • CVR 30514114

Virksomheden WOLSTRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 3. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.093 DKK, mens den i 2022 var på -8.817 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 966.869 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

967’ DKK

+84%

Egenkapital

4.728’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

995’ DKK

+117%

Årets resultat

2023966.869 DKK
2022524.777 DKK
2021635.894 DKK
2020728.786 DKK
2019779.199 DKK
2018558.147 DKK
2017357.082 DKK
2016427.532 DKK
20150 DKK
2014725.305 DKK
2013165.383 DKK
2012196.160 DKK

Likviditetsgrad

395 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.164’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.723’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  134’
  0
  -
  134’
  995’
  -
  995’
  -28’
  967’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.335’
  -
  -
  3.441’
  3.441’
  -
  -
  267’
  50’
  357’
  1.723’
  5.164’
  125’
  1.514’
  122’
  -
  4.728’
  -
  4.728’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  4’
  -
  436’
  5.164’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WOLSTRUP HOLDING ApS 03.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Frydenlund 66 · DK-7120 Vejle Øst 18.01.2022
Fredericiavej 6 · DK-7100 Vejle 19.02.2021 17.01.2022
Rosenhaven 9 · DK-7120 Vejle Øst 27.01.2017 18.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 03.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-14 14.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 14.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Wolstrup 03.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Wolstrup 03.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WOLSTRUP HOLDING ApS

Frydenlund 66
7120 Vejle Øst

CVR

30514114

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2008

P-nummer

1014796785

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og øvrige værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller