KILDEMOES A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 8. dec. 1969
 • CVR 30359518

Virksomheden KILDEMOES A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde" og har adresse i Årslev. De blev etableret i 8. december 1969 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 23.679.000 DKK, mens den i 2020 var på 20.266.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.212.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 15 personer, hvor direktionen bl.a. består af Glenn Paul Nygren. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tony Erik Saverio Grimaldi.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8.212’ DKK

+203%

Egenkapital

21.374’ DKK

+62%

Omsætning

-

Resultat før skat

6.092’ DKK

+176%

Årets resultat

20218.212.000 DKK
2020-7.977.000 DKK
2019-10.364.000 DKK
2018-5.382.000 DKK
2017-4.116.000 DKK
201670.000 DKK
20152.337.000 DKK
20142.765.000 DKK
2013-4.949.000 DKK

Likviditetsgrad

178 %

+29%
God

Afkastningsgrad

14 %

+264%
God

Soliditetsgrad

44 %

+69%
God

Overskudsgrad

-

Balance

48.797’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

23.679’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44.212’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  23.679’
  -
  -
  -
  6.849’
  81’
  -838’
  -
  -757’
  6.092’
  -
  6.092’
  -2.120’
  8.212’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  499’
  -
  4.585’
  -
  -
  -
  -
  4.585’
  -
  15.141’
  -
  54’
  87’
  44.212’
  48.797’
  12.500’
  8.874’
  -
  -
  21.374’
  -
  21.374’
  -
  2.140’
  481’
  -
  -
  -
  -
  7.064’
  -
  10.216’
  -
  2.030’
  4.360’
  24.802’
  48.797’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KILDEMOES A/S 16.09.2013
BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S 08.12.1969 15.09.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Albanivej 7 · DK-5792 Årslev 20.12.2018
Albanivej 7 · DK-5792 Årslev 01.01.2007 19.12.2018
Albanivej 7 · DK-5792 Årslev 08.12.1969 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 01.10.2010
309200 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 01.01.2008 30.09.2010
354200 Fremstilling af cykler 08.12.1969 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-16 16.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
12.500.000 DKK 13.06.2012
25.000.000 DKK 18.03.2003 12.06.2012
37.000.000 DKK 08.12.1997 17.03.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes alene af Salvatore Grimaldi eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 16.09.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Rasmussen 15.09.2011 01.01.2014
Martin Petersen 13.03.2009 01.01.2014
Søren Erbe 22.10.2007 15.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Glenn Paul Nygren 12.03.2020
Flemming Chrone Rasmussen 01.01.2013 12.03.2020
Dorthe Fløe Roesholm 27.11.2012 01.01.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Salvatore Grimaldi 01.01.1994
Cycleurope AB 03.12.1987

Reelle ejere

Navn Fra Til
Salvatore Grimaldi 08.12.1969

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KILDEMOES A/S

Albanivej 7
5792 Årslev

CVR

30359518

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

8. december 1969

P-nummer

1006489478

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S

Branchekode

464910
Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

e-mail@kildemoes.dk

Telefon

63902600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes alene af Salvatore Grimaldi eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Registeret kapital

12.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

15

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Stiftere

-

Revisor