Kaare Rossel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2006
 • CVR 30198247

Virksomheden Kaare Rossel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 28. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -43.116 DKK, mens den i 2021 var på -47.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -596.183 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-596’ DKK

-144%

Egenkapital

7.013’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-596’ DKK

-135%

Årets resultat

2022-596.183 DKK
20211.345.967 DKK
20201.595.165 DKK
20191.126.673 DKK
2018171.693 DKK
2017797.276 DKK
201621.688 DKK
2015771.034 DKK
2014845.197 DKK
2013444.730 DKK
2012519.303 DKK

Likviditetsgrad

39.061 %

+660%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.031’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-43’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.031’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -43’
  -
  -
  -
  -
  527’
  -
  -
  527’
  -596’
  -
  -596’
  -
  -596’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  7.031’
  7.031’
  125’
  6.488’
  400’
  -
  7.013’
  -
  7.013’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  7.031’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaare Rossel Holding ApS 05.11.2021
ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE KAARE ROSSEL HOLDING ApS 28.12.2006 04.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Olesvej 13 · DK-2830 Virum 02.02.2015
Valmuemarken 26 · DK-2830 Virum 28.12.2006 01.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 28.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-05 05.11.2021
2013-05-22 22.05.2013 04.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Kaare Rossel 28.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kaare Rossel 28.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaare Rossel Holding ApS

Olesvej 13
2830 Virum

CVR

30198247

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2006

P-nummer

1012932312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed og formueforvaltning i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-