JØRGEN HOUGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2007
 • CVR 30179145

Virksomheden JØRGEN HOUGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nimtofte. De blev etableret i 8. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.500 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -94.689 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-95’ DKK

< -999%

Egenkapital

82’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-95’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-94.689 DKK
20216.197 DKK
2020138.728 DKK
2019-95.190 DKK
2018166.708 DKK
20175.605 DKK
2016-4.813 DKK
2015-16.642 DKK
20146.783 DKK
2013-24.316 DKK
201214.424 DKK

Likviditetsgrad

278 %

+168%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

108’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

73’ DKK

+227%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -90’
  -90’
  -95’
  -
  -95’
  -
  -95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  36’
  36’
  -
  -
  73’
  -
  -
  73’
  108’
  125’
  -43’
  -
  -
  82’
  -
  82’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  4’
  6’
  26’
  108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JØRGEN HOUGAARD HOLDING ApS 08.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sjørupgårdvej 1 · DK-8581 Nimtofte 08.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 08.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-08 08.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Frantz Bager Hougaard 31.05.2011
Jørgen Hougaard 08.01.2007 31.05.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Frantz Bager Hougaard 20.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frantz Bager Hougaard 08.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JØRGEN HOUGAARD HOLDING ApS

Sjørupgårdvej 1
8581 Nimtofte

CVR

30179145

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2007

P-nummer

1012904521

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, handel, service og produktion.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-