METTE HAVGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2006
 • CVR 30176405

Virksomheden METTE HAVGAARD ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 21. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.083 DKK, mens den i 2021 var på -23.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -310.768 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-311’ DKK

-220%

Egenkapital

1.319’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-311’ DKK

-194%

Årets resultat

2022-310.768 DKK
2021258.978 DKK
2020-11.720 DKK
2019230.568 DKK
2018-98.498 DKK
201711.245 DKK
201637.981 DKK
201573.497 DKK
201415.774 DKK
201344.582 DKK
2012-18.479 DKK

Likviditetsgrad

23 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.382’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  -311’
  -
  -311’
  -
  -311’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.367’
  1.367’
  -
  -
  -
  -
  10’
  14’
  1.382’
  125’
  1.194’
  -
  -
  1.319’
  -
  1.319’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  63’
  1.382’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
METTE HAVGAARD ApS 21.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Evasvej 5 · DK-9000 Aalborg 21.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 21.12.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-28 28.05.2015
2006-12-21 21.12.2006 27.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Mette Krebs Havgaard 21.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Krebs Havgaard 21.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

METTE HAVGAARD ApS

Evasvej 5
9000 Aalborg

CVR

30176405

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2006

P-nummer

1012893430

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-