FAMILIEN SØNDERGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2006
 • CVR 30088026

Virksomheden FAMILIEN SØNDERGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 13. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.261 DKK, mens den i 2021 var på -4.119 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 491.386 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

491’ DKK

-38%

Egenkapital

2.755’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

449’ DKK

-45%

Årets resultat

2022491.386 DKK
2021795.645 DKK
2020499.416 DKK
2019381.292 DKK
2018307.221 DKK
2017589.785 DKK
2016663.508 DKK
2015311.026 DKK
2014377.733 DKK
2013442.850 DKK
2012399.372 DKK

Likviditetsgrad

21.762 %

+255%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.765’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.286’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  21’
  -
  -
  21’
  449’
  -
  449’
  -43’
  491’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  479’
  -
  -
  -
  479’
  -
  -
  -
  0
  1.362’
  2.286’
  2.765’
  125’
  2.283’
  118’
  -
  2.755’
  -
  2.755’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  11’
  2.765’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAMILIEN SØNDERGAARD HOLDING ApS 13.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Æblehaven 8 · DK-3450 Allerød 28.04.2021
Lynghøjvej 17 · DK-3540 Lynge 13.12.2006 27.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 13.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-13 13.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Lars Søndergaard 13.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Søndergaard 13.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAMILIEN SØNDERGAARD HOLDING ApS

Æblehaven 8
3450 Allerød

CVR

30088026

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2006

P-nummer

1012850057

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og besidde andele i andre selskaber samt investering og handel med værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-