CR.CRONE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2006
 • CVR 30087445

Virksomheden CR.CRONE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 13. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -112.069 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-112’ DKK

-193%

Egenkapital

612’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-113’ DKK

-195%

Årets resultat

2022-112.069 DKK
2021121.126 DKK
2020406.827 DKK
201947.660 DKK
201881.942 DKK
2017231.758 DKK
2016166.040 DKK
201593.142 DKK
201475.460 DKK
2013-145.518 DKK
2012-217.099 DKK

Likviditetsgrad

115 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

764’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

173’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  7’
  -6’
  -
  1’
  -113’
  -
  -113’
  -1’
  -112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  590’
  590’
  -
  -
  -
  -
  0
  173’
  764’
  125’
  -99’
  59’
  -
  612’
  -
  612’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  145’
  151’
  764’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CR.CRONE ApS 13.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Brammersgade 39B · DK-8000 Aarhus C 05.10.2021
Brammersgade 39B · DK-8000 Aarhus C 01.10.2018 04.10.2021
Brammersgade 41 · DK-8000 Aarhus C 07.10.2015 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 13.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-13 13.06.2017
2010-10-13 13.10.2010 12.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Henriette Crone Fuglsang 13.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henriette Crone Fuglsang 13.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CR.CRONE ApS

Brammersgade 39
8000 Aarhus C

CVR

30087445

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2006

P-nummer

1012844081

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-