LINDKVIST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2006
 • CVR 30077458

Virksomheden LINDKVIST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 16. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -109.658 DKK, mens den i 2021 var på -9.145 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -142.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-143’ DKK

-247%

Egenkapital

3.267’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-143’ DKK

-247%

Årets resultat

2022-142.596 DKK
2021-41.099 DKK
2020-9.411 DKK
2019240.673 DKK
2018164.481 DKK
201763.149 DKK
2016144.680 DKK
2015747.201 DKK
201470.360 DKK
2013267.325 DKK
2012499.644 DKK

Likviditetsgrad

1.655 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.477’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-110’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.477’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -110’
  -
  -
  -
  -110’
  -
  -
  -
  -
  -143’
  -
  -143’
  -
  -143’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.462’
  3.477’
  3.477’
  125’
  3.042’
  100’
  -
  3.267’
  -
  3.267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  210’
  3.477’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LINDKVIST ApS 16.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kappelskovvej 6 · DK-3400 Hillerød 01.01.2007
Kappelskovvej 6 · DK-3400 Hillerød 16.11.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 16.11.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-11-16 16.11.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.11.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Sthelis Rasmussen 16.11.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Sthelis Rasmussen 16.11.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LINDKVIST ApS

Kappelskovvej 6
3400 Hillerød

CVR

30077458

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2006

P-nummer

1012808743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, finansiering og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-