AKF Logistik A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 7. jul. 2006
 • CVR 29696888

Virksomheden AKF Logistik A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København NV. De blev etableret i 7. juli 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 13.460.936 DKK, mens den i 2021 var på 11.023.177 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.660.991 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ino Abraham Dimsits.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15.661’ DKK

-77%

Egenkapital

415.619’ DKK

-1%

Omsætning

21.059’ DKK

+46%

Resultat før skat

19.971’ DKK

-74%

Årets resultat

202215.660.991 DKK
202166.807.097 DKK
202021.440.655 DKK
201922.759.779 DKK
20188.637.348 DKK
20172.860.339 DKK
2016254.756 DKK
2015-3.208.372 DKK
2014-1.854.976 DKK
2013-2.296.319 DKK
2012-4.673.073 DKK

Likviditetsgrad

1.264 %

+73%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

571.175’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

13.461’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

136.927’ DKK

+92%

Tilgodehavende

164.824’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  21.059’
  13.461’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  2.684’
  2.684’
  19.971’
  -
  19.971’
  -4.310’
  15.661’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  274’
  317.644’
  88.708’
  -
  -
  88.708’
  406.351’
  -
  1.607’
  147.806’
  1.140’
  14.259’
  164.824’
  571.175’
  10.000’
  333.579’
  20.000’
  -
  415.619’
  -
  415.619’
  18.630’
  18.630’
  123.887’
  -
  -
  -
  123.887’
  1.292’
  -
  -
  -
  1.025’
  -
  13.040’
  571.175’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKF Logistik A/S 09.10.2017
FARVERLAND A/S 07.07.2006 08.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bispevej 2 · DK-2400 København NV 24.07.2018
Bispevej 2 · DK-2400 København NV 04.07.2018 23.07.2018
Ryesgade 3F · DK-2200 København N 22.10.2014 03.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
980000 Uoplyst 07.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-16 16.06.2020
2017-10-09 09.10.2017 15.06.2020
2011-05-16 16.05.2011 08.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 16.06.2020
4.000.000 DKK 07.07.2006 15.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 16.05.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
John Daniel Møller 23.05.2023
Ann-Sofie Østberg Bjergby 27.04.2022
Martin Lyders Larsen 09.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ann-Sofie Østberg Bjergby 27.04.2022
Anders Lemvig 19.06.2008 27.04.2022
Mads Nørby Hansen 01.03.2007 19.06.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKF Ejendomme A/S 16.06.2020
Fagbevægelsens Hovedorganisation 16.06.2020
Fagligt Fælles Forbund 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKF Logistik A/S

Bispevej 2
2400 København NV

CVR

29696888

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

7. juli 2006

P-nummer

1012473342

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • Farverland A/S

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, udvikle og investere i eller sælge jord og ejendomme, at administrere fast ejendom, samt enhver aktivitet, der står i forbindelse med ovennævnte.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja