M. FREDHAVE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2006
 • CVR 29636834

Virksomheden M. FREDHAVE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolind. De blev etableret i 3. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.843 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-103%

Egenkapital

-650’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-16%

Årets resultat

2022-5.843 DKK
2021224.675 DKK
2020143.943 DKK
2019-976.594 DKK
2018-56.471 DKK
2017150.159 DKK
201619.996 DKK
2015-264.837 DKK
201467.855 DKK
2013-58.195 DKK
2012-20.465 DKK

Likviditetsgrad

56 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-80 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

816’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

816’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  5’
  6’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  619’
  -
  33’
  816’
  816’
  125’
  -775’
  -
  -
  -650’
  -
  -650’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  403’
  -
  -
  -
  -
  1.063’
  1.466’
  816’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. FREDHAVE HOLDING ApS 03.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Slettenvej 8 · DK-8560 Kolind 01.01.2007
Slettenvej 8 · DK-8560 Kolind 03.07.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 03.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-21 21.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Hyllegaard Fredhave 03.07.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
MHF Holding 2020 ApS 31.12.2020
Mikkel Hyllegaard Fredhave 03.07.2006 31.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Hyllegaard Fredhave 03.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. FREDHAVE HOLDING ApS

Slettenvej 8
8560 Kolind

CVR

29636834

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2006

P-nummer

1012398480

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-