2AM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2006
 • CVR 29629994

Virksomheden 2AM ApS befinder sig i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere" og har adresse i København NV. De blev etableret i 29. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -42.995 DKK, mens den i 2021 var på -13.249 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -97.990 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Andreas Mørck.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-98’ DKK

-258%

Egenkapital

-160’ DKK

-157%

Omsætning

-

Resultat før skat

-98’ DKK

-258%

Årets resultat

2022-97.990 DKK
2021-27.408 DKK
202070.384 DKK
2019118.951 DKK
20185.779 DKK
2017-2.142 DKK
201610.838 DKK
2015-60.635 DKK
2014360 DKK
20137.180 DKK
201288 DKK
2011-22.377 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-196 %

-479%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-355 %

-359%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

45’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-43’ DKK

-225%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -43’
  -31’
  -14’
  -
  -89’
  2’
  -
  -
  2’
  -98’
  -
  -98’
  -
  -98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  45’
  125’
  -285’
  -
  -
  -160’
  -
  -160’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  178’
  206’
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
2AM ApS 29.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkerhaven 11 · DK-2400 København NV 25.02.2021
Maglemosevej 20B · DK-2920 Charlottenlund 07.10.2015 24.02.2021
Skovmosevej 13 · DK-2820 Gentofte 31.10.2011 06.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 01.01.2008
923120 Selvstændigt udøvende kunstnere 01.07.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 29.06.2006 30.06.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-01 01.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Mørck 29.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Mørck 29.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

2AM ApS

Håndværkerhaven 11
2400 København NV

CVR

29629994

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2006

P-nummer

1012379982

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900120
Selvstændigt udøvende scenekunstnere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andreasmoerck@me.com

Telefon

28142831

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve komponist og musikervirksomhed, samt udlejning af aktiver og hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-