BB ENTREPRISE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2006
 • CVR 29628475

Virksomheden BB ENTREPRISE ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Svebølle. De blev etableret i 28. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 743.455 DKK, mens den i 2021 var på 1.020.202 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 460.103 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

460’ DKK

-27%

Egenkapital

2.454’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

596’ DKK

-27%

Årets resultat

2022460.103 DKK
2021633.601 DKK
2020346.244 DKK
2019-535.171 DKK
20181.420.766 DKK
2017889.587 DKK
20162.942 DKK
2015127.420 DKK
2014-184.440 DKK
2013-101.855 DKK
2012477.966 DKK

Likviditetsgrad

714 %

+50%
God

Afkastningsgrad

20 %

-18%
God

Soliditetsgrad

86 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.842’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

743’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.770’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  743’
  -
  -171’
  -
  573’
  28’
  -5’
  -
  23’
  596’
  -
  596’
  -136’
  460’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  305’
  1.658’
  -
  774’
  2.770’
  2.842’
  125’
  1.829’
  500’
  -
  2.454’
  -
  2.454’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  388’
  2.842’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BB ENTREPRISE ApS 31.03.2017
BB-ENTREPRISE ApS 07.04.2014 30.03.2017
BRIAN BRINK ApS 18.02.2014 06.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lavendelvej 47 · DK-4470 Svebølle 28.04.2008
Anemonevej 35 · DK-4470 Svebølle 01.01.2007 27.04.2008
Anemonevej 35 · DK-4470 Svebølle 28.06.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 31.03.2017
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008 30.03.2017
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 01.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-31 31.03.2017
2014-04-07 07.04.2014 30.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Brian Brink 28.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Brink 28.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BB ENTREPRISE ApS

Lavendelvej 47
4470 Svebølle

CVR

29628475

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2006

P-nummer

1012376185

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40184321

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed samt salg og montering af varmepumper mv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-