EICKSTEDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2006
 • CVR 29624771

Virksomheden EICKSTEDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 21. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-430’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020-535.459 DKK
2019-1.000 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-27.529 DKK
2015-31.202 DKK
2014-32.279 DKK
2013-30.250 DKK
2012-29.240 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-91 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

474’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  474’
  474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  474’
  125’
  -555’
  -
  -
  -430’
  -
  -430’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  904’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  474’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EICKSTEDT HOLDING ApS 21.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Bøgevej 8 · DK-3550 Slangerup 15.07.2011
Aggebovej 13 · DK-3450 Allerød 21.06.2006 14.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 21.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-06-21 21.06.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2006

Direktører

Navn Fra Til
Hans Henrik Eickstedt 21.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Henrik Eickstedt 21.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EICKSTEDT HOLDING ApS

Bøgevej 8
3550 Slangerup

CVR

29624771

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2006

P-nummer

1012354335

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-