HENSEN EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2006
 • CVR 29614830

Virksomheden HENSEN EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 12. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 288.573 DKK, mens den i 2021 var på 320.564 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 113.420 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

113’ DKK

-14%

Egenkapital

955’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

145’ DKK

-14%

Årets resultat

2022113.420 DKK
2021132.052 DKK
2020122.004 DKK
201990.434 DKK
201893.559 DKK
201796.027 DKK
201657.073 DKK
201539.785 DKK
201481.445 DKK
201382.814 DKK
2012136.985 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-10%
Svag

Soliditetsgrad

23 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.131’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

289’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

2.931’ DKK

-9%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  289’
  -
  -79’
  -
  209’
  -7’
  -
  -
  -7’
  145’
  -
  145’
  -32’
  113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  0
  -
  4.091’
  -
  40’
  -
  40’
  4.131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.131’
  150’
  805’
  -
  -
  955’
  -
  955’
  245’
  245’
  1.966’
  -
  -
  -
  2.147’
  -
  -
  199’
  -
  -
  52’
  785’
  4.131’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENSEN EJENDOMME ApS 12.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nederdammen 36 · DK-6760 Ribe 25.04.2007
Torvet 20 · DK-6760 Ribe 01.01.2007 24.04.2007
Torvet 20 · DK-6760 Ribe 12.06.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 12.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-25 25.01.2023
2011-04-11 11.04.2011 24.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 25.08.2006
125.000 DKK 12.06.2006 24.08.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 29.03.2023
Selskabet tegnes af direktøren 11.04.2011 28.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Amalie Hensen 25.01.2023
Jens Linnebjerg Hensen 12.06.2006
Bo Linnebjerg Hensen 12.06.2006 11.04.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
JENS HENSEN HOLDING ApS 12.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Linnebjerg Hensen 12.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENSEN EJENDOMME ApS

Nederdammen 36
6760 Ribe

CVR

29614830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2006

P-nummer

1012324592

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller