JENS HENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2006
 • CVR 29609764

Virksomheden JENS HENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 2. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 137.773 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

138’ DKK

-66%

Egenkapital

1.551’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

119’ DKK

-70%

Årets resultat

2022137.773 DKK
2021411.006 DKK
2020233.200 DKK
2019218.435 DKK
201862.463 DKK
201770.266 DKK
2016162.706 DKK
201517.200 DKK
201455.307 DKK
201313.605 DKK
2012108.144 DKK

Likviditetsgrad

438 %

+200%
God

Afkastningsgrad

6 %

-72%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.639’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

386’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  15’
  -
  -
  15’
  119’
  -
  119’
  -18’
  138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  1.254’
  -
  -
  1.254’
  1.254’
  -
  -
  -
  -
  3’
  386’
  1.639’
  130’
  321’
  59’
  -
  1.551’
  -
  1.551’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  1.639’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENS HENSEN HOLDING ApS 04.07.2006
DET LILLE ØLHUS ApS 02.06.2006 03.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nederdammen 36 · DK-6760 Ribe 26.05.2011
Hundegade 40 · DK-6760 Ribe 03.12.2008 25.05.2011
Puggaardsgade 5 · DK-6760 Ribe 01.06.2007 02.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 02.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-22 22.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
130.000 DKK 22.06.2012
125.000 DKK 02.06.2006 21.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 22.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Amalie Hensen 25.01.2023
Jens Linnebjerg Hensen 02.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Linnebjerg Hensen 02.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENS HENSEN HOLDING ApS

Nederdammen 36
6760 Ribe

CVR

29609764

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2006

P-nummer

1012310966

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

130.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-